De ommuurde stad

Bedenker, initiatiefnemer en schrijver van Vrouwen die muren afbreken is Véronique Konings. In 2019 en 2020 werkte zij als medewerker Educatie & Interpretatie in het Centraal Museum mee aan de tentoonstelling De ommuurde stad. Geschiedenis van een stadsverdediging. Haar rol in het team dat de tentoonstelling maakte, was verbanden leggen naar hedendaags Utrecht en samenwerkingen met bewoners ontwikkelen. In de tentoonstelling, die over de eeuwigdurende zoektocht van de mens naar veiligheid ging, kwam de Utrechtse Trijn van Leemput voor.

Vrouwen die muren afbreken - tentoonstelling - impressie

© Véronique Konings

Wie is Trijn van Leemput?

In de 16e eeuw stond er op het Vredenburg een dwangburcht, van waaruit de Spanjaarden de stad overheersten. Toen zij na een belegering op 11 februari 1577 vertrokken, vreesden de Utrechters dat een nieuwe vijand er zijn intrek zou nemen. Daarom wilden ze dat de burcht werd afgebroken. Bestuurders vergaderden maar deden niets. Toen ging Trijn van Leemput, de vrouw van één van hen, op 2 mei met houweel en hamer samen met enkele andere vrouwen naar de burcht en begon met de sloop.

Deze Utrechtse vrouw had de moed om iets te doen wat veel Utrechters wilden, maar niemand durfde.

Veronique Konings - Vrouwen die muren afbreken - Trijn van Leemput

© Centraal Museum Utrecht

Vrouwen die muren afbreken

Nadenkend over het leven van Trijn van Leemput, vroeg Véronique Konings zich af: er zijn nu toch óók vrouwen die – figuurlijk – muren afbreken? Wie zijn zij? En wat doen zij? Ze ging op onderzoek uit en vond tien Utrechtse vrouwen die elk op eigen wijze muren afbreken. Ze interviewde hen, vertaalde hun verhalen naar compacte teksten en gaf de vrouwen zo een stem in de tentoonstelling.

Ze vroeg de in Utrecht wonende en internationaal werkende fotografe Ilvy Njiokiktjien portretten van de vrouwen te maken, op een plek die zij zelf kozen.

Deze verhalen en foto’s vormden het onderdeel Vrouwen die muren afbreken in de tentoonstelling De ommuurde stad in het Centraal Museum.

Het vervolg: op reis en het boek

Vanaf begin februari 2021 reist Vrouwen die muren afbreken als zelfstandige tentoonstelling naar diverse wijken in Utrecht.

Véronique Konings werkt aan een boek met nog meer Utrechtse vrouwen die muren afbreken.